TANI ËSHTË MOMENTI!

Me trajner Personal, Pajisje të reja, Program të ushtrimeve!

REGJISTROHU!
REGJISTROHU!
Gjithçka rreth
Fitnesit

Trajner Personal Të Certifikuar

Trajneri juaj personal do të ndihmojë në zhvillimin e një programi të ushtrimeve të sigurta dhe efektive të përshtatura për qëllimet dhe nevojat tuaja specifike. Trajneri personal ju jep angazhimin, fokusin dhe motivimin për arritjen e qëllimeve tuaja.

Këshilla Profesionale

Njohuria e gjerë e trajnerave mbështetet nga vitet e përvojës duke punuar me një klientelë të ndryshme. Këshillat profesionale për ushtrimet dhe shëndetin ju ndihmojnë të arrini më shumë se sa keni ëndërruar ndonjëherë.

Pajisje Moderne

On Top Gym ka të gjitha pajisjet e reja, dhe modelet e fundit që ju nevojiten për stërvitje. Pajisje të zgjedhura me kujdes, dhe të pershtatshme per te kryer ushtrimet.

KALKULO INDEKSIN E MASËS TRUPORE

Njohja e indeksit të masës tuaj trupore mund t’ju ndihmojë të qëndroni larg sëmundjeve tëndryshme si obeziteti dhe anoreksia. Kjo metodë e kalkulimit është e aplikueshme te dy gjinitë mes moshës 20 dhe 65 vjet.
BMI Statusi i peshës
Nën 18.5 Nën normal
18.5 - 24.9 Normale
25 - 29.9 Mbipeshë
30 ose më lartë Shume obez, duhet të ushtroni!

TABELA E ÇMIMEVE

STANDARD
€30/1 muaj
Mbikqyrje nga Trajneri
Këshilla profesionale gjatë gjithë kohës
Tush
STANDARD
€150/6 muaj
Mbikqyrje nga Trajneri
Këshilla profesionale gjatë gjithë kohës.
Tush
STANDARD
€300/1 Vjet
Mbikqyrje nga Trajneri
Këshilla profesionale gjatë gjithë kohës
Tush
PERSONAL
150/muaj
Mbikqyrje nga Trajneri Personal
Këshilla profesionale gjatë gjithë kohës
Dietë të personalizuar
Tush

TRAJNERËT TANË!

ÇFARË MENDOJNË KLIENTËT PËR NE

X